Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI

mehmetpalancı 1972 Malatya doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programını tamamladıktan sonra 7 yıl süre ile Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehber Öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur.

2000 yılında PDR alanında yüksek lisans 2004 yılında aynı alanda doktora eğitimini tamamlamıştır.

Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Alper ÇUHADAROĞLU

alpercuhadaroglu 1979 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden mezun oldu.

2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından yüksek lisans, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Psikolojisi programından doktora derecesi aldı. 2002–2004 yılları arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004–2012 yılları arasında çeşitli eğitim kurumlarında ve özel eğitim merkezlerinde psikolojik danışman olarak görev yaptı.

Yazar, 2012 Kasım ayından bu yana Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazarın çeşitli dergilerde ve uluslararası bilimsel kongrelerde bilişsel esneklik, cinsellik ve cinsel eğitim, eğitim psikolojisi, antisos- yal davranış ve bilişsel gelişimle ilgili makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Özlem TAGAY

ozlemtagay 1978 yılında Ankara’da doğmuştur. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde yüksek lisans, 2010 yılında doktora eğitimini tamamladı.

2000-2002 yılları arasında özel bir kurumda; 2002- 2004 yılları arasında Konya Ataiçil Lisesinde; 2004-2010 yılları arasında Ankara Gökçehöyük İlköğretim Okulunda okul psikolojik danışmanı olarak görev yapmıştır.

2010-2011 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2011 yılından itibaren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk annesidir.

Yrd. Doç. Dr. Ramin ALİYEV

raminaliyev Dr. Aliyev ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Nahçivan’da (Azerbaycan) tamamladı. 2001 yılında, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalından mezun oldu. 2001-2010 yılları arasında MEB’e bağlı özel bir kolejde uzman psikolojik danışman olarak görev yaptı.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında yüksek lisans, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında doktora derecesi aldı. 2011 yılında Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. 2015 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Halen bu üniversitede görevini sürdürmektedir.

Doç. Dr. Tahsin İLHAN

tahsinilhan 1973 yılında Tokat’ta doğan Dr. İlhan, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma programından mezun olduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlarda görev almıştır.

Dr. İlhan, Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma programından 2005 yılında bilim uzmanlığı, 2009 yılında ise doktora derecesini almıştır. 2010 yılından itibaren Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışan Dr. İlhan, doktora sonrası çalışmalarını yürütmek üzere YÖK bursu ile bir yıl (2011-2012) Amerika Birleşik Devletleri’nde (University of North Carolina at Charlotte) bulunmuştur.

Dr. İlhan’ın benlik, yaşam amaçları, mizah, bağlanma ve çok kültürlü psikolojik danışma yaklaşımı konularında çalışmaları devam etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. M. Ertuğrul UÇAR

ertugrulucar 1974 yılında doğdu. 1996 yılında Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalında yaptı.

Halen Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalışmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM

dilekgenctanırım 1979 doğumlu olan Dr. Gençtanırım 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programından, 2004 yılında aynı üniversitenin yüksek lisans programından ve 2010 yılında doktora programından mezun olmuştur. 2002-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Gençtanırım 2009 yılında altı ay The Pennsylvania State Universitesi (Amerika Bileşik Devletleri)’nde TUBİTAK bursu ile misafir öğretim elemanı olarak bulunmuştur.

2011 yılından itibaren Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimlerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. İsa Yücel İŞGÖR

isaisgör Yazar Hatay’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini yine burada tamamladı. 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalından mezun oldu.

2003 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından yüksek lisans, 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında doktora derecesi aldı. 2000–2011 yılları arasında Millî Eğitime bağlı çeşitli öğretim kurumlarında psikolojik danışman olarak görev yaptı.

Yazar 2012 yılından bu yana Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazarın ulasal ve uluslararası dergilerde çeşitli makaleleri ile bilimsel kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet R. ÖZPOLAT

ahmetözpolat 1978 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Erzurum’da tamamladı. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalından mezun oldu. 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programından yüksek lisans, 2011 yılında ise doktora derecesi aldı.

2001-2009 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda psikolojik danışman olarak çalışan yazar, 2012 Ocak ayından bu yana Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yazarın çeşitli dergilerde ve uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş Psikometrik çalışmaları, Gelişim Psikolojisiyle ilgili makale ve bildirileri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yrd. Doç. Dr. Aslı TAYLI

aslıtaylı 1974 Muğla doğumludur. 1997 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından, 2000 yılında ise, aynı bölümde, Eğitim Psikolojisi yüksek lisans programından mezun olmuştur. Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında 2006 yılında tamamlamıştır.

Ankara’da çeşitli okullarda psikolojik danışman olarak çalışan yazar, 2002- 2008 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2008 yılından itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana- bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır.