Yrd. Doç. Dr. Alper ÇUHADAROĞLU

alpercuhadaroglu 1979 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun’da tamamladı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden mezun oldu.

2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından yüksek lisans, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Psikolojisi programından doktora derecesi aldı. 2002–2004 yılları arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004–2012 yılları arasında çeşitli eğitim kurumlarında ve özel eğitim merkezlerinde psikolojik danışman olarak görev yaptı.

Yazar, 2012 Kasım ayından bu yana Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazarın çeşitli dergilerde ve uluslararası bilimsel kongrelerde bilişsel esneklik, cinsellik ve cinsel eğitim, eğitim psikolojisi, antisos- yal davranış ve bilişsel gelişimle ilgili makale ve bildirileri bulunmaktadır.