Yrd. Doç. Dr. Aslı TAYLI

aslıtaylı 1974 Muğla doğumludur. 1997 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından, 2000 yılında ise, aynı bölümde, Eğitim Psikolojisi yüksek lisans programından mezun olmuştur. Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında 2006 yılında tamamlamıştır.

Ankara’da çeşitli okullarda psikolojik danışman olarak çalışan yazar, 2002- 2008 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2008 yılından itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana- bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır.