Yrd. Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM

dilekgenctanırım 1979 doğumlu olan Dr. Gençtanırım 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programından, 2004 yılında aynı üniversitenin yüksek lisans programından ve 2010 yılında doktora programından mezun olmuştur. 2002-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Gençtanırım 2009 yılında altı ay The Pennsylvania State Universitesi (Amerika Bileşik Devletleri)’nde TUBİTAK bursu ile misafir öğretim elemanı olarak bulunmuştur.

2011 yılından itibaren Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Bilimlerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.